Publicaties

De ChristenUnie heeft de volgende moties en amendementen in de Raad ingebracht.


Verkiezingsprogramma

Lees hier ons verkiezingsprogramma


Amendement
Een amendement is een voorgestelde wijziging in een raadsbesluit.

Motie
Met een motie wordt een wens, verzoek of opdracht aan het college geformuleerd.

Moties en amendementen kunnen met meerdere partijen worden ingediend en worden in de Raad in stemming gebracht.

Daarnaast kunnen Actualiteitsvragen, Rondvragen of Schriftelijke Vragen aan het College van B&W worden gesteld voor openbare beantwoording.


Algemene beschouwingen
Aan het begin van de besprekingen van zowel de kadernota als de begroting spreken alle fracties hun gedachten uit over het (grote) document dat voor hen ligt. Dit doen ze in een algemene beschouwing.

De begroting wordt elk jaar besproken rond eind oktober. Hierin gaat het vooral over wat de verwachtingen zijn en waar het geld allemaal naar toe zal gaan. Hier kan je als fractie je eigen ideeën aan toevoegen.

De kadernota wordt elk jaar besproken in mei. Bij de kadernota gaat het over de kaders die gesteld gaan worden voor de begroting aan het einde van het jaar. Het is een soort verantwoording richting het college om aan het werk te gaan.

Download hier onze algemene beschouwing op de laatste kadernota voor de periode 2018-2021
Download hier onze algemene beschouwing op de laatste begroting voor de periode 2017-2020

Archief van Kadernota’s
Kadernota 2017-2020
Kadernota 2016-2019

Archief van Begrotingen
Begroting 2016-2019
Begroting 2015-2018