Wie komt onze fractie versterken?

Door wisselingen in de fractie zijn wij op zoek naar iemand in de functie van fractieassistent

De fractieassistent is iemand die:

 • Met enthousiasme aan het werk wil voor de ChristenUnie in de Zaanse politiek en bereid is
  om lid te worden van de ChristenUnie.
 • Woonachtig is in de gemeente Zaanstad.
 • Interesse heeft in de vergaderingen van de Raad waaronder de Zaanstad Beraden en de
  Raadsvergadering en andere bijeenkomsten van de Raad en die ook regelmatig bijwoont,
  m.n. op donderdagavond.
 • Aanwezig kan zijn bij het wekelijks fractieoverleg (twee uur in de avond of middag in overleg)
  en daarnaast in eigen tijd taken kan uitvoeren.
 • Graag in contact is met mensen en zowel in teamverband als zelfstandig kan werken, graag
  ondersteunt maar ook initiatief durft nemen.
 • De Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed beheerst.
 • De fractieassistent ondersteunt de fractie bij:

 • Het notuleren van de besluiten van de fractievergadering.
 • Het volgen van de agenda van de Raad en het verdelen van de fractietaken.
 • Het organiseren van werkbezoeken, fractieoverleg en -activiteiten.
 • Het verzamelen van informatie o.a. via RIS (het raadsinformatiesysteem), krant, sociale
  media, waarbij gebruik kan worden gemaakt van ondersteuning van de griffie.
 • Het uitwerken of schrijven van moties, amendementen en schriftelijke vragen op basis van
  input van de fractie.
 • Het opstellen van persberichten en tekst voor website i.s.m. webmaster.
 • Het behandelen van e-mails en post van de fractie.
 • ChristenUnie Zaanstad biedt:

 • Een enthousiast team van ervaren krachten in de Zaanse politiek die jou ruimte en steun
  geven om te leren en te groeien in de rol van fractie assistent.
 • De mogelijkheid om bij de functie aansluitende cursussen te volgen.
 • Een dynamische werkomgeving waarin je betrokken zult raken bij de ontwikkelingen van
  Zaanstad en de mogelijkheid om veel mensen te leren kennen in de raad, in de stad en
  binnen de vereniging. Fractieassistenten worden door de griffie voorzien van een emailadres,
  een postvak en vermelding op de website van gemeente Zaanstad.
 • Een financiële vergoeding vanuit het fractiebudget.
 • Samenwerking en ondersteuning met en van bestuur.
 • Een leuke manier om kennis te maken met (lokale) Politiek
 • Herken jij je in (een deel van) bovenstaande of wil jij meer informatie, neem dan contact op met
  Christa Neefjes, fractievoorzitter.
  Telefoonnummer:0610079036
  Email: c.neefjes@raadzaanstad.nl