Verkiezingsuitslag 21 maart 2018

 

De ChristenUnie heeft bij deze gemeenteraadsverkiezingen totaal 2012 stemmen behaald. Dit is een kleine groei ten opzichte van 2014 en helaas niet genoeg voor een tweede zetel. In 2014 ontvingen wij een restzetel en daarmee hebben wij de afgelopen vier jaar met twee raadsleden in de Raad en een wethouder in het College de ChristenUnie vertegenwoordigd.
Het is daarom een grote teleurstelling dat wij deze twee raadszetels niet hebben kunnen behouden en nu terug zijn bij deze ene raadszetel.
Het heeft niet aan de inzet van onze wethouder Rita Visscher gelegen! Wij zijn zeer dankbaar voor haar werk en alles wat zij heeft bereikt. Op het gebied van dienstverlening, ondersteuning van vrijwilligers, het behoud van de buurthuizen, integratie en vluchtelingenwerk. Zij kreeg hiervoor veel waardering uit de stad en dat heeft zeker meer mensen doen kiezen voor de ChristenUnie.
Wij bedanken hierbij (nogmaals) iedereen die zijn of haar stem op onze partij heeft uitgebracht!

Rita zal als lijsttrekker in de Raad komen en heeft afgelopen donderdag tijdens het ‘interpretatiedebat’de nieuwe collega-fractievoorzitters een aantal punten meegegeven. We zijn in een nieuwe raadsperiode gekomen met 13 partijen waarvan drie nieuw. De raad is daarmee een afspiegeling van onze stad en net zo versnipperd. Voor de ChristenUnie is het essentieel dat de stad een goed en daadkrachtig bestuur krijgt en daarom is samenwerking en verbinding zoeken noodzakelijk. De VVD als grootste partij krijgt van ons het volste vertrouwen om de gesprekken te gaan voeren om tot een dergelijke samenwerking te komen. Ook roepen wij de tweede winnaar ROSA op hun 20 jaar constructieve oppositie om te zetten in bestuursverantwoordelijkheid.

De ChristenUnie heeft verder bij monde van Rita de raad opgeroepen om ervoor te waken dat het nu opgebouwde vrijwilligersbeleid en de ondersteuning van buurthuizen in stand blijft. Evenals de inspanningen die gedaan worden om statushouders goed te laten integreren. De gemeente moet de inspanningen van kerken hierbij en alles wat zij op het gebied van armoedebeleid doen blijven erkennen en waarderen.
Verder hopen wij van harte dat de betrokkenheid van burgers, organisaties en bedrijven in MAAK.Zaanstad voortgezet wordt.

Een nieuwe periode, in een nieuwe situatie vraagt om bezinning en herverdeling van taken voor de fractie waarna we het raadswerk met goede moed en in vertrouwen zullen voortzetten.
Wij geloven dat de ChristenUnie opnieuw, misschien op een andere manier, maar als altijd van betekenis kan zijn voor een goed en sociaal Zaanstad!

Christa Neefjes