Uitnodiging algemene ledenvergadering

Op woensdag 20 juni as heeft de ChristenUnie Zaanstad haar ledenvergadering van 19:30 – 22:00 aan de Drielse Wetering 49 te Zaandam. Dit is in de bovenzaal van het buurthuis De Bovenkruier.

Tijdens deze avond willen we een nieuwe penningmeester aan u voorstellen en een verkiezing houden voor zijn aanstelling.
We hopen het nieuwe kascontrole protocol aan u voor te leggen zodat we dit met elkaar kunnen vaststellen.

We zouden deze avond graag de kascontrole commissie aanstellen, mocht u hierin plaats willen nemen dan horen we dit graag en kunt u mailen naar secretaris@christenuniezaanstad.nl.

We zullen u informeren over de AVG, de nieuwe privacywet die op 25 mei van kracht is geworden, en welke consequenties dat heeft voor onze afdeling en welke maatregelen wij genomen hebben.

Vooruitblik op de verkiezing van de provinciale staten en waterschappen in 2019 waar we zonder de SGP aan deelnemen en campagne voor zullen voeren.

Na het formele gedeelte willen we terugblikken naar de gemeenteraadsverkiezingen en jullie bijpraten over de uitkomsten daarvan. Rita zal verslag doen waarna we hierover met elkaar in gesprek kunnen en samen naar de toekomst willen kijken. Daarna zal er tijd zijn voor ontmoeting.

We zien er naar uit u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Annelies van den Dongen
Secretaris Bestuur ChristenUnie Zaanstad