Motiemarkt en meer

Woensdagavond met de fractie op de eerste Zaanse Motiemarkt! In het Saenredam College staan een tiental marktkramen opgesteld waar burgers, verenigingen en organisaties hun briljant idee presenteren of hun punt van zorg onder de aandacht van de politiek brengen. Wij kiezen hieruit de volgende drie ideeën:

  1. Historische printen op objecten zoals transformatorkasten en vuilcontainers zodat het straatbeeld opfleurt en stukjes geschiedenis weer zichtbaar worden
  2. Een uitkijkpunt bij de Noorderham over de unieke Krommenieër Woudpolder en het vogelrijke landschap. Ook voor rolstoelers.
  3. Een onderzoek naar een doorsteek voor autoverkeer vanaf de Communicatieweg om de Dorpsstraat van Assendelft te ontlasten. Veiliger en rustiger!

Donderdagavond in de Raad gaat de discussie over het terugdraaien van de wijziging van de straatnaam Hobo in Piccolo. Wij zijn het met de indiener van de motie eens dat deze wijziging niet had moeten gebeuren maar nu weer terugdraaien is lastig voor de huidige bewoners. We hebben er wel van geleerd. We steunen daarom het voorstel om een nieuwe woonwijk te voorzien van namen van personen die gestreden hebben voor de rechten van achtergestelde groepen in de samenleving.

Vrijdagmiddag is de Raad op werkbezoek in de wijk Poelenburg/Peldersveld. Hoe staat het met de voortgang van het Actieplan? We bezoeken het inloophuis Lobelia waar dagelijks de deur openstaat voor bewoners om Marieke en Remi te spreken. Zij zijn een goed voorbeeld hoe de gemeente uitstapt en in de wijk aanwezig is om daar met bewoners en andere partners de opgaven in de wijk aan te pakken. Vervolgens naar basisschool Kleurenpracht, de Brandaris, de ‘spaghettiflat’ en buurthuis de Poelenburcht. Op elke plek worden we bijgepraat over de projecten op het gebied van taal, opvoeding en onderwijs, afvalproblematiek, wonen en woonfraude en jeugdwerk.
Er gebeurt veel al is dat nog niet altijd zichtbaar. Er mislukken ook dingen maar dan wordt het op een andere manier opnieuw geprobeerd. Er komt betere afstemming en samenwerking. Maar een wijk van 50 jaar oud en een cultuur waarin nog veel wantrouwen is of teleurstelling in ‘de overheid’ verander je niet in een paar jaar. Daar is een lange adem en nog meer investeren in de wijk voor nodig. Dat is het ook waard!