De cultuurvisie

In Zaanstad zijn wij samen met de vele culturele verenigingen, stichtingen en eenlingen een cultuurvisie aan het ontwikkelen. Op 11 april hebben alle fracties hun input mogen inleveren waarvan wij denken dat het belangrijk is. De ChristenUnie zet vooral in op de factor verbinding van cultuur. Lees hieronder wat wij verder nog terug willen zien in de cultuurvisie

De ChristenUnie kiest voor de verhaallijnen van de Sociale en Vitale Stad. Sociaal in die zin dat de gemeentelijke gelden die voor cultuur worden ingezet zoveel mogelijk mensen ten goede komt, ook de minder welvarenden en ook zoveel mogelijk voor de eigen inwoners. Om het Sociale te kunnen volhouden moet de stad Vitaal zijn. Bij Vitaal hoort dat je je identiteit behoudt en versterkt. En verbindingen en netwerken koestert en uitbreidt.

Zichtbare Stad zijn we al, vooral met een aantal grote evenementen en ons toeristisch aanbod. Hier zit een verdienvermogen en dat kan en zal dus prima door ondernemers worden opgepakt met faciliterende (niet of beperkt financiële) rol voor de gemeente.
Als wens zien wij een museum als iconisch gebouw in het centrum van de stad. Want wij geloven dat als wij een goed aanbod aan cultuur voor onze eigen inwoners kunnen neerzetten dat dit vanzelf de stad aantrekkelijk en zichtbaar maakt.

Door Cultuur in samenhang met andere domeinen te zien ontstaan win-win situaties zodat we het maximale kunnen halen uit de beperkte geldmiddelen.
Als voorbeeld: het is een opdracht voor sociale wijkteams om de wijk in te gaan en bewoners met elkaar te verbinden, dat kunnen ze zelf bedenken en doen maar het is ook goed mogelijk een cultuuraanbieder in deze stad in te schakelen. Gebeurt al met Fluxus maar denk dan ook aan de vele kleinere verenigingen. Als die kleine theaterclub daar dan ook iets voor betaald krijgt, helpt het hen in hun activiteiten en voortbestaan.
Cultuur kan een heel goed instrument zijn om het probleem van eenzaamheid te bestrijden, dat speelt bij ouderen maar ook bij jongeren. 
Ander voorbeeld: Veel inwoners willen cultuur dichtbij kunnen beleven. Er zijn verspreid over de stad veel verzelfstandigde buurthuizen die soms moeite hebben het hoofd financieel boven water te houden. Gebruik bij voorkeur hun accomodaties.

Iets anders: net als sportverenigingen hebben culturele verenigingen of stichtingen vaak moeite om bestuursleden te behouden of te vinden en te zorgen voor een goed beheer van hun financiën en/of gebouw. Dit is voor veel verenigingen hetzelfde probleem dus een soort ‘cultuurbedrijf’ met veel expertise kan dit probleem verlichten zodat de organisaties zich kunnen richten op hun eigenlijke werk.
Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten maar daar is altijd coördinatie nodig. Kan het uitgezocht worden of er een tijdelijk beroep gedaan kan worden op de gemeente als een culturele vereniging die goed functioneert maar in problemen komt door gebrek aan een coördinator voor vrijwilligers?

Tot slot: jong geleerd is oud gedaan, dus het meeste langdurige effect wordt bereikt door cultuur bij kinderen en jongeren te brengen. Scholen zijn hierin erg belangrijke partners. De ChristenUnie zou een (groter) deel van het budget voor cultuur rechtstreeks ter beschikking van scholen willen stellen.
En het is al veel genoemd: als je samen cultuur beleefd dan verdwijnen etnische grenzen. Ik zie dat wekelijks gebeuren in mijn kerk als we met meer dan tien nationaliteiten samen zingen en muziek maken.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Christa Neefjes