CU A8-A9 eindrapport planMER Zienswijze Zaanstad

 

De Raad heeft donderdag 22 september de Zienswijze van Zaanstad op de milieueffectrapportage (planMER) vastgesteld.

Hieraan ging een stevige discussie vooraf en zijn debat 4 amendementen met wijzigingen aangenomen die mede door de ChristenUnie zijn ingediend. Wij willen dat de brief aan de Provincie goed beschrijft wat voor de inwoners van Zaanstad heel belangrijk is! 

Onderstaand onze bijdrage in de Raad

Voorzitter,

De CU heeft een aantal amendementen mee ingediend.

Ik wil benadrukken dat wij hier geen uitspraak doen over de uiteindelijke aanleg van de verbinding A8-A9 of een voorkeur uitspreken voor een variant.
Wat wij WEL met deze amendementen beogen is dat dit HET moment is dat de raad van Zaanstad haar bevindingen op het eindrapport formeel kan indienen bij de provincie. En dat moment willen wij benutten.
Het rapport geeft namelijk wel degelijk zaken aan die een grote negatieve impact kunnen hebben op onze stad en de leefbaarheid van inwoners in sommige gebieden.
Zaken die niet eerder zo duidelijk berekend zijn of bij ons goed bekend waren. Precies waar zo’n MER ook voor bedoeld is.
Wij waren daarom verrast dat de conceptbrief met de Zaanse zienswijze zo kort en zo tevreden van toon was.

We zijn geschrokken van de voorziene extra toename van verkeer op het traject over de Coenbrug. Verkeer dat tot nu toe gewoon de A9 of A7 benutte om van Noord naar Zuid en vice versa te gaan, trajecten die hiervoor speciaal zijn ingericht, maar nu onderweg, zeg via Zaanstad, switchen. Dat levert ons niets op dan overlast voor wijken waar nu mensen wonen en in de toekomst nog meer gebouwd gaat worden. Ook de weg en Coenbrug is daar niet voor geschikt en er ontstaat een nieuw knelpunt.

Amendementen
Met de amendementen beogen we dat er duidelijk in een brief komt te staan dat dit en andere elementen uit het onderzoek ons zorgen baren als ze niet opgelost worden.

  1. Ten eerste spreken wij als stad ons duidelijker uit als Weinig draagvlak wordt veranderd in GEEN draagvlak voor deze nul-plusvariant door Krommenie.
  2. Alinea 4 van de conceptbrief was voor ons onduidelijk. Wordt met de laatste zin niet de indruk gewekt dat Zaanstad een positieve zienswijze geeft in het algemeen op het resultaat terwijl er echt nog flinke hobbels inzitten? Effecten die mensen raken? Wat wij WEL willen zeggen dat we de samenwerking in de regio en het proces met bewoners erg waardevol ervaren. Vandaar het tweede amendement dat deze alinea wijzigt
  3. Het amendement over het knelpunt dat wij voorzien bij de Coenbrug geeft aan dat wij van de Provincie verwachten dat zij haar medeverantwoordelijkheid inziet. Het amendement van GL ROSA SP stelt dat de milieu-effecten op dit gebied al onderzocht had moeten worden op basis van de Notitie Reikwijdte. Dat kan ik niet goed beoordelen. Maar als ik de Provincie was zou ik dit gebied razendsnel onderzoeken om werkelijk een wijs besluit te kunnen nemen.
  4. De UNESCO werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam is van groot belang voor onze regio en ook voor Zaanstad die toerisme ziet groeien en dat wil spreiden over de stad. Het werkbezoek van Unesco vindt in oktober plaats als de termijn van het indienen van zienswijzen als verstreken is. Wij willen de Provincie meegeven dat het oordeel van Unesco zwaar weegt voor Zaanstad.

De vier amendementen zijn:

amendement 1
amendement 2
amendement 3
amendement 4