Coalitieakkoord voor en van Zaanstad 2018-2021

“Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen”.

De nieuwe Zaanse coalitie van VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie publiceerde zondagmiddag 10 juni haar coalitieakkoord “Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen”. Aansluitend zijn maandag de wethouders bekendgemaakt.

De ChristenUnie is buitengewoon verheugd dat Rita Noordzij voor een tweede periode deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Wethouders. Zij zal haar werk voortzetten op de portefeuilles dienstverlening, actief burgerschap en buurthuizen, integratie en burgerparticipatie. Zij ziet het als haar bijzondere opdracht om jongeren en ouderen nog veel actiever te betrekken bij de keuzes die in de stad gemaakt moeten worden.

Met Rita als wethouder en de fractie bestaande uit Christa Neefjes-IJfs (raadslid) en Mieke van der Beek-Platschorre en Andre Schipper (benoemde steunfractieleden) vertegenwoordigen wij de ChristenUnie in het stadsbestuur. Met onze andere steunfractieleden en betrokken ChristenUnie-leden gaan wij ‘aan de slag’ met dit akkoord en alles wat voortvloeit uit de debatten in de Raad en de 150 dagen hierna.

De ChristenUnie heeft al voor de verkiezingen aangegeven dat er wat ons betreft een Raadsakkoord komt waarin met alle partijen in de nieuwe Raad samen de grote lijnen voor de stad worden aangegeven. In het akkoord dat er nu ligt is nadrukkelijk al aandacht gegeven aan de belangen van de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zaten. We zien uit naar hun inbreng in de debatten de komende maand want dit zal het akkoord nog verder versterken en het besluitvormingsproces in de Raad effectiever maken. Onze stad heeft een besluitvaardige Raad nodig!

Het College zal de komende 150 dagen op allerlei manieren het gesprek aangaan met bewoners, ondernemers en partners in de stad om dit akkoord verder aan te vullen, te verbeteren en coalities te sluiten met de stad over de aanpak en uitvoering.

Hiermee wordt het ook echt een coalitieakkoord VAN de mooie stad waar wij samen leven, wonen, leren en werken, een stad waar iedereen meetelt en meedoet.

De ChristenUnie, wethouder, fractie, bestuur, leden en vrienden, zullen zich de komende vier jaar inzetten voor Zaanstad!

‘Bid tot de HEER voor de stad en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’ (Bijbelboek Jeremia)

Rita Noordzij
Christa Neefjes

Lees hier het gehele concept Coalitieakkoord 2018-2022 – ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen’


V.l.n.r: Gerard Slegers, Natasja Groothuismink, Songül Mutluer, Gerard Ram, Rita Noordzij, Sanna Munnikendam, Hans Krieger