Algemene Beschouwing op de Begroting 2021-2024

Voor ons ligt de Begroting. Hij is cijfermatig in orde en geeft een richting aan waar wij achter staan. Maar de werkelijke cijfers zijn onzekerder dan ooit nu we deze COVID19 crisis meemaken. 

De volgende tien punten wil de ChristenUnie bespreken en aan het College meegeven.

 1. Tariefstijging begraven
  Stel je voor: je bent in de Zaanstreek geboren en opgegroeid, je hebt hier gewerkt en gewoond, kinderen opgevoed, je bent een goede buur geweest en lid van tal van Zaanse verenigingen. Op een dag sterf je en je wilt slechts twee m2 Zaanse grond om hier begraven te worden. Maar dat is bijna onbetaalbaar! Voor het tweede jaar stijgen de kosten voor begraven en wel met 15%. Zo eren wij blijkbaar onze burgers voor hun inzet voor onze stad. Wij worden hier erg verdrietig van en vragen dringend om dit terug te draaien!
 2. Opheffen blauwe zones
  Iedereen is blij met blauwe zones: de buurtbewoners, de winkeliers, en het winkelend publiek dat graag lokaal even een boodschap doet. Om geld te vinden voor extra Boa’s elders worden alle blauwe zones in Zaanstad opgeheven en vervangen door een systeem van betaald parkeren. Wij zijn het hier niet mee eens.
 3. Leerlingenvervoer
  Er worden misschien wel 70 tot 80 gezinnen getroffen door de bezuinigingen op leerlingenvervoer. Wat betekent dit voor deze gezinnen? 

Dit waren drie concrete financiële punten. Wat volgt is een meer Algemene Beschouwing op de Begroting in relatie tot de situatie waarin we verkeren.

 1. Investeringen, ruimtelijke ontwikkelingen en koppelkansen
  We hebben gezegd dat we ons ‘uit de crisis willen investeren’ en daarbij ‘koppelkansen’ zoeken. Wat zijn de effecten op duurzaamheid en werkgelegenheid van de investeringen en de ruimtelijke ontwikkelingen zoals die nu gepland staan? Inzicht hierin kan ons helpen om de juiste keuzes te maken en die koppelkansen te realiseren. 
 2. Openbare ruimte 
  We zijn vaker thuis en brengen meer tijd door in onze eigen omgeving. Dan valt ver-rommeling van de openbare ruimte meer op. Terecht dat dit een terugkerend onderwerp is, maar het is ook positief dat er steeds meer mensen  bereid zijn daar zelf iets aan te doen. Dat moeten we nog gemakkelijker maken en de samenwerking opzoeken. 
 3. Voorzieningen in (nieuwe) wijken
  Wij zien spanning tussen verstedelijking en welzijn. Er is woningbehoefte ja, maar hoeveel mensen kun je toevoegen zonder uitbreiding van voorzieningen en voldoende infrastructuur? Blijft er genoeg natuur en ‘speelruimte’ in de stad? De 8 miljoen die hiervoor nodig is, staat nog steeds slechts op de ‘wensenlijst’. Maak het concreet en investeer in die voorzieningen, in natuur en infrastructuur voordat er huizen staan. Dan voorkomen we problemen waar we nu telkens tegenaan lopen.
 4. Natuur
  Het is een schrikbeeld om straks te wonen in een stad vol huizen en mooie fiets- en wandelpaden waar je geen vogel meer hoort en alleen brandnetels groeien. Daarom zijn we blij met de 1 miljoen voor extra bomen en moeten we blijven inzetten op herstel van biodiversiteit en het terugdringen van stikstofuitstoot. 

Nieuw perspectief bieden aan onze jeugd 

 1. Jeugd, gaming en social media
  We moeten iets doen aan de toenemende verslaving aan games en de invloed van social media op onze jeugd! We merken dat kinderen en jongeren bijna niet te motiveren zijn om buiten te spelen, naar een sportclub te gaan, muziek te leren of toneel, of om een boek te lezen terwijl dat voor taalontwikkeling zo enorm belangrijk is. Jeugd wordt via social media aangezet tot crimineel gedrag (drillraps) waarbij pesten het niveau bereikt van iemand daadwerkelijk neersteken. De toenemende kosten voor Jeugdhulp zijn zorgwekkend! Maar nog belangrijker is: wat is er met onze jeugd aan de hand? Spoor oorzaken op en doe daar iets mee. Onze jeugd heeft een nieuw perspectief nodig!
 2. Kansengelijkheid – blijf ontmoeting versterken
  ‘Kansenongelijkheid begint al bij je wieg’ hebben we geleerd in de Raadsconferentie, en ‘niets rendeert beter dan onderwijs om verschillen te verkleinen’, dus laten we voortgaan met ondersteuning van het onderwijs in Zaanstad. Werkgevers zouden veel vaker moeten horen over de gemotiveerdheid van jongeren die een stageplek en werk zoeken ongeacht hun kleur of achtergrond. Ook door sport- en culturele verenigingen en jongerenwerk komen kinderen in contact met mensen die hen verder kunnen helpen in het leven. Daarom is het nodig om dit sociaal-maatschappelijk veld en de ontmoeting  te blijven versterken. 

Blijven meedoen – uitzicht bieden op nieuw werk

 1. Crisisbanenplan
  Mensen die door de crisis hun baan kwijtraken moeten snel uitzicht krijgen op nieuw werk. Armoede is erg, maar daarvan is sociale uitsluiting het meest schadelijk. Help mensen om actief en betrokken te blijven! Maak een crisisbanenplan om mensen die werkeloos raken, in te schakelen overal waar tekorten zijn: in het onderwijs en in de zorg, in onderhoud, in de bouw en technische beroepen. 

Voorzitter, 

Deze ongewone tijd brengt zorgen, maar ook ontwikkelingen die positief zijn. Inwoners zien naar elkaar om, de natuur krijgt meer aandacht en we ontdekken ook de voordelen van digitaal werken. ‘Crisis’ betekent ook: keerpunt. We staan op een kruispunt van beslissingen en het is aan ons om de juiste weg te kiezen. De ChristenUnie gelooft dat wij dat kunnen en heeft hoop voor een goede toekomst voor Zaanstad. 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Bijbel, Jeremia 29, vers 11)

Christa Neefjes-IJfs
Fractie ChristenUnie Zaanstad