Geloof voor Zaanstad!

De ChristenUnie gelooft in Zaanstad! In een bestuur dat betrouwbaar is, waarin open en eerlijk en met respect voor elkaar gehandeld wordt, waar de waarheid op tafel komt en verstandige besluiten genomen worden.

Wij geloven in een stad waar ruimte is voor verschillen maar waar ook iedere burger aangesproken kan worden op zijn verantwoordelijkheid omdat we met elkaar de stad vormgeven. De ChristenUnie gelooft in een stad  waar elk mens telt, waar ruimte is voor grote ontwikkelingen maar ook oog is voor het kleine, maar kostbare! Waar spelregels nodig zijn maar waar  recht gedaan wordt aan elk mens in zijn of haar situatie. Dat vraagt om maatwerk en een goed financieel beleid. We zijn een stad met een rijke geschiedenis en een hoopvolle toekomst!

Daarvoor wil de ChristenUnie fractie zich inzetten. In de raadsperiode 2014-2018 zit de ChristenUnie ook in het college. Rita Visscher is onze wethouder namens de ChristenUnie.